Filtrace do jezírek a rybníčků

Špinavé jezírkoFiltrace v zahradních jezírkách a rybnících je často velmi podceňována. Alespoň do doby, než se z krásného jezírka stane "páchnoucí louže". Teprve potom se začneme zajímat o druhy a způsoby čištění našich jezírek. Tento problém však není tak jednoduché řešit.

Je to zejména proto, že filtrace, aby správně fungovala, musí být nedílnou součástí již vlastní výstavby jezírka. Nebo alespoň některé její části (odvod nečistot do filtrace, spádované dno, dobrá cirkulace, apod.).

V neposlední řadě je dodatečné dodělávání filtrace menší, či větší zásah do již vzrostlé zahrady. Proto je dobré se o tento problém zajímat již před vlastní realizací jezírka.

Zakrytí filtraceVelikost a typ filtrace by se měl vždy konzultovat s prováděcí firmou nebo s někým, kdo má již zkušenosti v dané oblasti. Není vždy jednoduché zvolit ten správný typ. Při výběru se musí brát zřetel na mnoho aspektů přímo ovlivňujících budoucí kvalitu vody v jezírku. Je tedy potřeba vědět, co od vodní plochy v zahradě očekáváme a jakým způsobem se bude používat. Na chov Koi kaprů jsou jiné nároky než třeba na plavací jezírko.

Velikost jezírka, charakter okolí, nálety pylů a listí jsou jen jedny z mnoha položek. Velikost filtru je také přímo úměrná četnosti jeho čištění (malý filtr se čistí často a obráceně). Ideální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče 2 – 4 krát za den přes filtrační zařízení. Každé zařízení má však svůj maximální průtok a ten se odvíjí od velikosti plochy pro čištění.

Nelze proto průtok dohnat silnějším čerpadlem. Účinnost filtru by tím klesala. Voda musí volně plynout.

Pozor tedy na produkty, které jsou vyrobeny zcela komerčně, bez patřičných čisticích efektů.

Filtrace jezírek

Správně fungující biotop zahradního nebo koupacího jezírka je zárukou čisté a kvalitní vody. Aby tomu tak bylo, je nutné důkladně plánovat celou stavbu jezírka, dodržet základní principy a používat vhodnou filtraci.

 

Rybniční filtrace BIO-STAR MBF jsou vyrobeny na základě mnohaletých zkušeností. Jedná se o spojení mechanické a biologické filtrace. U typů MBF 1000 a vyšších lze složení filtrů upravovat dle daných dispozic budoucího uložení a požadavků investora.

 

Mechanická filtrace

 • filtry pro objemy 5-500m3
 • mechanicko-biologická filtrace
 • zakázková výroba rybničních filtrací - systém VORTEX a štěrbinová síta
 • kořenové filtrační zóny

Biologické čištění

Spočívá, ve vytvoření biologické rovnováhy v jezírku, která zajišťuje podobné samočistící prostředí jako v přírodě.

Pohyb vody

 • potůčky a vodní kaskády
 • vodopády
 • fontány

Některé z možností rozšíření filtrace

 • speciální druhy filtračních náplní a biodegradérů
 • speciální biologické nosiče
 • atypické úpravy dna a odkalování
 • hlídač hladiny vody ve filtru
 • regulace hladiny ve vodních nádržích
 • držák a kryt UV-C lamp
 • temperování vody v zimních měsících
 • různé druhy signalizací apod.

Filtrování BIO-STAR MBF