Zahradní jezírka, koupací jezírka a rybníky

LeknínyNezastupitelnost vody v přírodě je všeobecně známá, avšak její využívání ke zlepšení klimatických podmínek dané lokality a estetický význam nebyly v posledních desetiletích náležitě oceňovány. Doba vodním zahradním dílům příliš nepřála vzhledem k malé dostupnosti potřebných technologií, materiálů a jejich vysoké ceně. Současná tržní společnost dokáže využívat vodu nejen jako zdroj tolik potřebných závlah, ale i k vysoce dekorativním účelům. K rekreaci a koupání ve vodách čištěných a upravovaných vyloženě na přírodní bázi. K chovatelským zařízením pro dekorativní druhy ryb a vodního ptactva. Vysoce estetickým a vyrovnaným biotopům a systémům osvěžujícím a upravujícím vzdušnou vlhkost dané lokality.

OsvěženíNově zbudované umělé vodní prostředí nahrazuje pak na mnohých místech v minulosti uměle vysušené vodní tůně, bažiny a zatrubněné potoky. Tím ve většině případů umožňuje návrat původních živočichů závislých na dostupnosti vody. Stále více lidí si uvědomuje přínos zahradních jezírek a přírodních vodních nádrží blízkému okolí. Není to jen možnost rekreačního koupání a osvěžení v parných dnech. Přírodní vodní nádrže a zahradní jezírka upevňují zdraví nejen z hlediska otužování, ale i blahodárným účinkem vodního prostředí na pokožku, zvyšují obranyschopnost organismu proti choroboplodným zárodkům. Umožňují koupání alergiků v přírodním prostředí. Akumulují teplo a zvyšují vzdušnou vlhkost okolí.

Ceny zahradních jezírek a jejich údržba

V laické veřejnosti mnohdy převládá názor, že „bazén je příliš drahý, a tak si uděláme raději zahradní jezírko". Přírodní jezírka jsou čistá. Zatopené pískové lomy ještě čistší a taková kvalita vody nám přece stačí. Nikde žádné drahé filtrace, čerpadla, uv-c lampy. A voda je přesto nádherná. A to je právě kámen úrazu.

KvětinaVoda v těchto nádržích je v přímém styku s přírodním okolím prostřednictvím břehů, dna, a i velké objemy vody v těchto nádržích mají blahodárný a samočisticí účinek na vodní sloupec. Tomu všemu pomáhá ještě celá řada dalších přírodních aspektů, které se ve vzájemné a vyvážené symbióze starají o čistotu vody. Patří mezi ně složení vody, průtočnost nádrží, spodní vody, stupeň eutrofizace, povrchy, bentos, vodní živočichové a rostlinstvo, sluneční svit, teplota, nálety, hloubka a celá řada jiných, stejně významných činitelů. V jejich vzájemné vyváženosti pak spočívá tajemství čisté vody.

Zahradní jezírko Odborným budováním umělých vodních nádrží ve formě rybníků, zahradních jezírek, fontán a potůčků, však mohou realizátoři zásadně ovlivnit čistotu vody, v následujících letech, a komfort čištění. Vhodnou kombinací filtračních a biologických systémů na vyloženě přírodní bázi lze docílit křišťálově čisté vody na neomezeně dlouhou dobu. Potřebujeme k tomu však základní znalosti daného problému, investice do vhodných technologií a estetických prvků a trochu času na pravidelnou údržbu.

Zahradní jezírko

Zahradní jezírko

Potok

Koupací jezírka

Plánujete koupací jezírko?

Před návštěvou odborníků si rozmyslete odpovědi na následující dotazy. Díky nim si ujasníte základní parametry svého vysněného jezírka a položíte základy jeho úspěšné realizace.

 

 1. Chcete mít vodu křišťálově čistou bez nárůstů na površích a drobných zákalech při změně počasí?
 2. Chcete velmi čistou vodu vodního sloupce a nevadí vám drobné zákaly a nárůsty – bio?
 3. Chcete jezírko s vodními živočichy, ve kterém budete chovat dekorativní nebo tržní druhy ryb?
 4. Chcete koupací jezírko, které bude celoročně nedílnou součástí zahrady, nebo chcete modrý bazén využitelný pár dní v roce?
 5. Chcete minimální údržbu vodní nádrže nebo vám nevadí jezírku se více věnovat?
 6. Počítáte v okolí jezírka s pohybem malých dětí?
 7. Chcete se v jezírku také koupat? Počítáte s volným přístupem?
 8. Vlastníte psa, který miluje vodu?
 9. Jaké je okolí vašeho budoucího jezírka? Nehrozí znečištění vodního prostředí?
 10. Kolik jste ochotni do stavby jezírka investovat, případně vynakládat na jeho další údržbu?

Koupací jezírko místo bazénu

Charakter a využití vodních ploch závisí na požadavcích majitele. Jedni preferují „jihočeský rybník“ s přírodními druhy ryb a čistotou vody alespoň 0,5 m, druzí dávají přednost křišťálové vodě, japonskému stylu zahrady a chovu KOI kaprů. V obou těchto případech je možnost tvarování a zhotovení koupacích zón, které směle nahradí nudný bazén!

Koupací jezírka jsou odpovědí všem těm, kteří váhají a rozmýšlejí, zda venkovní bazén či zahradní jezírko. Osvěžení v přírodním biotopu na vaší zahradě je prostě nenahraditelné! Kolik vašich známých má možnost pozorovat podvodní život potápěčskými brýlemi a občas prohodit nějakou tu zdvořilostní frázi s rybou, která si připlave pro  krmení přímo do vaší ruky, hned vedle domova?

Z vlastní zkušenosti víme, že kdo jednou uviděl zdařilé koupací jezírko a má svým založením blízko k přírodě, bude jednou majitelem větší nebo menší vodní nádrže. Většina zhotovitelů začíná s nepříliš vysokými nároky, ale postupem doby a pronikáním do tajů vodní říše jich nemálo skončí na vrcholu pyramidy, který zaujímají japonské zahrady s nádherně zbarvenými koi-kapry v křišťálově čisté vodě.

Tipy a rady: jak na koupací jezírko

Uměle vytvořená vodní díla přírodního charakteru, která celoročně plní estetickou a biologickou funkci daného prostředí jako jsou koupací jezírka, rybníky, koupaliště atd., mají svá pevná pravidla, bez jejichž podrobných znalostí nelze dosáhnout cíle. Biotop fungující na základě křehké biologické rovnováhy je snadno zranitelný a o jeho úspěchu se rozhoduje už na počátku stavby.

Čistota vody závisí na náhradních technologických systémech a zařízeních, která co nejvěrněji kopírují přírodu v úpravě vody. Jezírka, kterým stačí podle tvrzení hobby publikací a některých firem k čištění vody pouze rostliny, neexistují!

Rozšířeným problémem je pak nevhodný výběr filtračního systému, který nahrává nadměrným vegetativním zákalům, v horším případě i výskytu sinic. Zde platí, že filtrace zahradního i koupacího jezírka by měla být navržena s dostatečnou rezervou.

Své představy a plány předložte odborníkovi! Nezapomeňte zohlednit pohodlí při užívání jezírka a kolik času i úsilí jste ochotni věnovat jeho celoroční údržbě.

„Výzdoba“ jezírka

Pouze kvalitně založená nádrž má předpoklady stát se chloubou a pýchou svého majitele. Součástí zahradních a koupacích jezírek mohou být různé vodopády, mělké pobřežní zóny, vodoteče, kaskády čí vodotrysky. Vše lze přizpůsobit přání a vkusu zákazníka. Nesmí se ale zapomínat na celkovou funkčnost a vyváženost celého díla. Jako perličky pak působí různé altány, mola, lavičky, osvětlení, solitérní kameny a další zkrášlující prvky v prostoru. Dojem z celkového díla pak dokonale umocníte výsadbou vhodných rostlin.

Pravidla koupacích jezírek neobejdete…

Možností je mnoho a zhotovit jde téměř vše. Záleží spíš na nákladech, které jste ochotni do díla investovat. Uměle vytvořené vodní plochy, potůčky, vodopády a další vodní prvky v koupacích jezírkách mají svá pevná pravidla. To potvrdí zejména ti, kteří předělávají zahradní či koupací jezírka podruhé i potřetí. Je to zapříčiněno nedostatečnou informovaností o problematice, špatnou volbou materiálů použitých při stavbě a v neposlední řadě také podceněním vlivu filtrace na kvalitu vody v jezírku.

Pokud se rozhodnete k realizaci jezírka, měli byste se nejprve blíže seznámit s problematikou stavby vodní nádrže. Na našem trhu je řada krásných knih o vodních plochách v zahradách, avšak ty se spíše věnují výsadbě a údržbě rostlin nebo různým doplňkovým stavbám. O správném založení jezírka se dočtete velmi zřídka a to pouze povrchně. Proto je nejlepší navštívit odborníky s letitými zkušenostmi. Dozvíte se o nejčastějších chybách a zároveň si potvrdíte své preference a možnosti. Jaký chcete tvar nádrže? Máte prostor pro vytvoření plaveckých částí s vhodně spádovaným dnem a hranami? Promyslet je třeba spoustu detailů, se kterými vám rádi pomůžeme.

Koupací jezírka od skutečných odborníků

Naše firma se problematice zahradních rybníků a jezírek profesionálně věnuje od roku 1995 a za tuto dobu má za sebou stovky realizací vodních nádrží. Z velké části je naše práce tvořena rekonstrukcemi špatně založených jezírek – v souhrnné bilanci patří rekonstrukcím až 75 procent zakázek. Vyvarujte se věčných chyb a přijďte rovnou k nám. Rádi vám poradíme! Počáteční investice se vám brzy vrátí v dlouhodobě funkčním a krásném zahradním či koupacím jezírku.

Rekonstrukce nutná!

Objevilo se ve vašem jezírku velké množství nárůstů (řasy na stěnách a kamenech nádrže), voda zezelenala, břehy propadávají, filtrace vynechává, stejně tak čerpadlo? Něco je špatně… Pro zahradní či koupací jezírko je alfou a omegou kvalita vodního prostředí a potřebná technologie. Nemá cenu vzniklý problém řešit předraženým zařízením. Pokud bylo jezírko už špatně založeno, je pozdě. Bez dodržení pravidel hydrobiologie, vodního prostředí, vodního stavitelství, bez funkčního zařízení na úpravu vody vyloženě na bázi obnovitelných přírodních produktů, vhodných materiálů pro vodní prostředí, povrchových úprav a dalších nuancí se už neobejdete. Pokud se chcete dál ze svého jezírka těšit, obraťte se na nás. Odhalíme problém a navrhneme možná řešení. Uvidíte, že ještě nic není ztraceno!

Příznivý vliv na Vaše zdraví

Zvýšení vzdušné vlhkosti blahodárně působí nejen na lidský organismus a usnadňuje dýchání lidem trpícím dýchacími potížemi, ale má i příznivý vliv na růst rostlin. Ty tak nejsou odkázány jen na vlhkost přijímanou kořenovým systémem, a tím i měně zasychají. Vzdušná vlhkost v zimním období zmírňuje holomrazy a v letním parném tropickém odpoledni výrazně tlumí nesnesitelnost vedra. Přírodní, esteticky dobře ztvárněné zahradní jezírko nebo vodní nádrž, která je citlivě umístěna do prostředí, působí na člověka neznalého místních poměrů tak, jako by tam byla odnepaměti. Na rozdíl od zahradních bazénů s chlorovanou vodou je zahradní jezírko využíváno celoročně. Příjemné letní osvěžení střídá na podzim krásný pohled na zarostlý biotop připravující se na přezimování. Dekorativně působí v zahradách i zamrzlé vodní plochy s poeticky zasněženou hladinou, lemovanou po okrajích suchými rákosy, připravenými na jarní sluníčko, aby mohly znovu obnovovat třímetrovou hradbu hustého porostu.

 

Vodní nádrže a zahradní jezírka jsou vždy originály a i do méně vhodných lokalit lze navrhnout vysoce kvalitní dílo.

 

Fungování

Takto funguje soběstačný a vyvážený biotop, ve kterém realizátor citlivě a vyváženě nahradil přírodní způsob čištění. Ten byl násilně přerušen fóliovým systémem vlastní nádrže, ale je velice nutný pro udržení vody tam, kde by se jinak vsákla. Právě fólie je příčinou toho, proč se voda nechová jako v přírodním prostředí, ale jako v kbelíku.
Způsobů čištění vody v bazénech je celá řada. Pomocí chemie, chloru, peroxidů, solmizačních zařízení, těžkých kovů atd. Tím se však ve vodě likviduje veškerý život. Proto tento způsob nelze použít v přírodních, zaregulovaných biotopech. Správné technologie přírodního čištění fungují bez samospásných a drahých přípravků po neomezeně dlouhou dobu, neboť pouze kopírují přírodní způsob čištění.

Umístění a tvar

 • Tvar i umístění jezírka je velmi flexibilní a dokáže se přizpůsobit veškerým vašim představám. Prostor by měl být ale vybrán pečlivě.Umístění a tvarNebojte se rovných hran a co nejbližšího kontaktu s domem nebo terasou.

Hydroizolační vrstva

 • Nejpoužívanějším materiálem je měkčené PVC. Je pro svou kvalitu a poměrně příznivou cenu používáno na 95% všech realizací.Hydroizolační vrstva
 • Další možností je EPDM, materiál, který je svými parametry asi tím nejlepším, co je možno na trhu získat. Zůstává velmi elastický i při teplotách pod bodem mrazu.
 • Můžeme se ale setkat například i s jílovým dnem (náročné na pokládku) nebo různými pryskyřičnými povrchy.

Zahradní jezírka či rybník s koupací zónou

 • Vodní nádrž, jejíž součástí je prostor pro plavání. Je to volba, která je velice moderní a účelová. Zahradní jezírko, ve kterém je možnost se zchladit nebo si zaplavat, je krásné po celý rok a není využíváno jen pár týdnů v sezóně jako klasický venkovní bazén. Je vhodné i pro alergiky! Plavací jezírko

Potoky a pohyb vody

 • Tekoucí voda  posune zahradu do jiného rozměru. Je to úžasný prvek, který dodá prostoru na dynamičnosti. Je ale opět nutné vše plánovat s rozvahou. Zvuk tekoucí vody může na někoho působit i rušivě. Záleží však jen na vás, co vodě dovolíte. Potok